Španielsko

Podmienky vstupu a pobytu v krajine pre občanov EÚ/EHS a ŠvajčiarskaPracovné podmienky
V Španielsku môžete pracovať už od veku 16 rokov. Existujú rôzne druhy zamestnania sa:
Zmluva na dobu neurčitú – takéto zmluvy sa môžu vytvárať ústne alebo písomne na hlavný alebo vedľajší pracovný pomer. Zmluva na dobu určitú – uzatvorená na vykonanie nejakej špecifickej úlohy, ktorá je limitovaná časom. Zmluva na obmedzenie nepredvídaných výdavkov – môže byť uzatvorená na maximálne 6 mesiacov. Zmluva o dočasnom preložení – ak je nutné preloženie pracovníka s cieľom zachovať pracovné miesto, tieto zmluvy majú dočasnú platnosť. Zmluva o školení – uzatvára sa s pracovníkom vo veku 16 – 21 rokov, ktorí nemá potrebnú kvalifikáciu. Táto zmluva sa uzatvára minimálne na 6 mesiacov, no nesmie prekročiť dobu 2 rokov. Domáca práca a zamestnanie na čiastočný úväzok - zmluva môže byť na dobu určitú i neurčitú, je uzatvorená písomne, so špecifikáciou miesta, kde sú poskytované služby a trvaním pracovného dňa.

zdroj: http://eures.sk/clanok_detail.php?id=145