Španielsko

Podmínky vstupu a pobytu v krajine pro občany EÚ/EHS a ŠvýcarskaPodmínky pro registr


Pracovní podmínky
Ve Španělsku můžete pracovat již od věku 16 let. Existují různé druhy zaměstnání:
Smlouva na dobu neurčitou - takové smlouvy se mohou vytvářet ústně nebo písemně na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr. Smlouva na dobu určitou - uzavřená na vykonání nějaké specifické úlohy, která je limitována časem. Smlouva na omezení nepředvídaných výdajů - může být uzavřena na maximálně 6 měsíců. Smlouva o dočasném přidělení - pokud je nutné přeložení pracovníka s cílem zachovat pracovní místo, tyto smlouvy mají dočasnou platnost. Smlouva o školení - uzavírá se s pracovníkem ve věku 16 - 21 let, kteří nemá potřebnou kvalifikaci. Tato smlouva se uzavírá minimálně na 6 měsíců, ale nesmí překročit dobu 2 let. Domácí práce a zaměstnání na částečný úvazek - smlouva může být na dobu určitou i neurčitou, je uzavřena písemně, se specifikací místa, kde jsou poskytovány služby a trváním pracovního dne.
Běžná pracovní doba činí průměrně 40h za týden. Počet odpracovaných hodin nesmí přesáhnout 9 hodin denně. Každý zaměstnanec má nárok na dovolenou, která nesmí být nižší než 30 dní. Státní svátky by celkem neměly přesáhnout 14 dní v roce. Některé svátky jsou celostátní, jiné se liší v závislosti na autonomní oblasti. Pokud některé svátky připadají na sobotu a neděli, může na základě rozhodnutí vlády dojít ke kompenzaci volnem v následující pondělí.

zdroj: http://eures.sk/clanok_detail.php?id=145
zdroj: http://portal.mpsv.cz/eures/podminky/spanelsko/