Nizozemsko

Podmínky vstupu a pobytu v zemiPracovní podmínky
V zemi výrazně narostl podíl pracovních smluv s flexibilním pracovním časem. V Nizozemsku jsou termínované kontrakty uznávány, neboť představují dobrou možnost získání pracovních zkušeností, co se v této zemi velmi cení. Další formy provádění práce jsou práce na zkrácený úvazek, tzv. "Učební smlouvy", samostatná výdělečná činnost, dobrovolnictví a speciální kategorie pouliční umělci (musí se zaregistrovat a získat povolení, mít vyřešenou otázku ubytování, dostatek finančních prostředků na živobytí a pojištění, a také odvádět daň z pouličních aktivit). Pracovní smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/eures/podminky/nizozemsko