Zásady ochrany osobných údajovProč máme pravidla ochrany osobních údajů?
Joo Internet Media Ltd. respektuje soukromí každého, kdo vstupuje na naši stránku. Podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 musíme splňovat určité podmínky, které jsou navrženy tak, aby zajistily že všechny údaje které nám poskytnete jsou zpracovány s náležitou péčí a pozorností. Tato pravidla ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tuto webstránku. Bez akceptování pravidel ochrany osobních údajů nemůžete webstránku používat.

Shromažďování osobních údajů
Shromažďujeme osobní informace od vás (jako jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, atd.) Při vyplnění registračního formuláře. Prosím nezadávejte vaše osobní informace, pokud si nepřejete abychom je shromažďovali.

Informace shromažďované pomocí cookies nejsou osobně identifikovatelné, obsahují pouze obecné informace o nastavení počítače, vaše internetové připojení, operační systém a platformu, IP adresu, vzory a čas prohlížení stránky a geografickou polohu.

Použití vašich informací
Používáním této webstránky souhlasíte s tím že můžeme sbírat, držet, zpracovat a používat vaše informace (včetně osobních informací), za účelem poskytování služeb na webstránce a rozvoj našeho podnikání, které zahrnuje (bez omezení):Sdílení vašich informací
Můžeme sdílet vaše informace s našimi dodavateli, kteří nám pomáhají poskytovat určité služby, jako například procesování online plateb. Budeme usilovat o přiměřenou kontrolu a být zodpovědní za používání vašich informací našimi dodavateli.
Navíc, pouzitím našich stránek dáváte souhlas pro přenos vašich osobních informací mimo Evropský hospodářský prostor (což nemusí znamenat stejnou ochranu informací jak v Evropském hospodářském prostoru) v případě, že zpracování vašich informací zahrnuje takový převod.
Na základě vašeho souhlasu můžeme poskytnout vaše osobní údaje vybraným třetím stranám, které vás mohou kontaktovat s informacemi a nabídkami které mohou být pro vás zajímavé.
Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní informace v souladu s příslušnými zákony a vládou, nebo zákonnými žádostmi regulačních orgánů o tyto informace.
Můžeme přesouvat, prodávat nebo postoupit jakékoliv informace popsané v této ochraně osobních údajů třetím stranám v důsledku prodeje, fúze, konsolidace, změny kontroly, převodu majetku nebo reorganizace našeho podnikání.

Uchovávání vašich osobních informací v bezpečí
Bereme bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně a máme odpovídající fyzické, technické a administrativní postupy, které pomáhají ochránit vaše osobní údaje od neautorizovanému přístupu, nebo vyzrazení jako je vyžadováno zákony v Anglii.

Aktualizace vašich preferenci
Můžete se odhlásit z přijímání marketingových sdělení kliknutím na "odhlásit" link v e-maily od nás. Případně můžete napsat přímo nám (včetně všech podrobnosti o vaší žádosti) na e-mail uveden na konci těchto pravidel ochrany osobních údajů. Změny těchto pravidel ochrany osobních údajů
Pokud změníme tato pravidla ochrany osobních údajů, zveřejníme revidovaná pravidla ochrany osobních údajů na této stránce s aktualizovaným datem platnosti. V případě že provedeme zásadní změny v pravidlech ochrany osobních údajů, můžeme vás také informovat jinými prostředky než odeslání informačního e-mailu, nebo zveřejnění upozornění na domovské stránce.