OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 2. Dubna 2015

Definice:Poskytované služby:Objednání:Jste oprávněni tyto stránky reprodukovat výňatky prostřednictvím tisku, stahovat na pevný disk, distribuovat ostatním lidem, ale pouze v případech pokud jde jen o nekomerční, informační nebo pro osobní účely.

Žádná reprodukce jakékoliv části této stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo jiné stránky.

Jste zodpovědní za využívání služby bezpečným způsobem.

Společnost nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty z důvodu neoprávněného přístupu k účtu vyplývající z vašich akcí.

Společnost nenese žádnou zodpovědnost za obsah zveřejněné pracovní nabídky ani za škody vzniklé třetím stranám.

Nesmíte používat službu pro jakoukoli nezákonnou činnost nebo činnosti porušující zákony ve vaší jurisdikci.

Společnost není pracovní agenturou a nepřijímá peníze za zprostředkování práce a ani práci nezprostředkuje. Společnost zveřejňuje pouze pracovní nabídky na stránkách.

Tyto obchodní podmínky se budou řídit s anglickým právem a každý účastník s těmito obchodními podmínkami předkládá výhradně v jurisdikci anglických soudů.

Tyto obchodní podmínky služby představuje úplnou dohodu mezi vámi a Společností a nahrazují všechny předchozí dohody, písemné nebo ústní, mezi vámi a společností, včetně předchozích verzí obchodních podmínek služby.