Rumunsko

Podmínky vstupu a pobytu v zemiPracovní podmínky
V Rumunsku může pracovat osoba, která dosáhla věku 16 let. Náročné, zda rizikové zaměstnání však může provádět pouze osoba, která dosáhla věku 18 let. Pracovní smlouva se podepisuje na dobu určitou nebo neurčitou s plným nebo zkráceným úvazkem. Plný úvazek znamená 8 pracovních hodin denně (40 hodin / týden). Zkrácený úvazek tvoří 2 pracovní hodiny denně (10 hodin / týden). Podle zákona je týdenní pracovní doba maximálně 48 hodin včetně přesčasů. Zákoník práce obsahuje ustanovení týkající se agenturní práce. Tento typ práce vykonávají dočasní zaměstnanci, kteří mají s agenturou uzavřenou smlouvu. Zaměstnanec je k dispozici uživatelskému zaměstnavateli k výkonu dočasné práce pod vedením a dohledem uživatelského zaměstnavatele. Výkon dočasné práce nesmí přesáhnout 24 měsíců. Občané EU mohou obsadit jakoukoliv pozici kromě pozic ve veřejných úřadech (orgánech), které jsou obsazovány pouze rumunskými občany. Smlouvy o spolupráci, tzv. smlouvy o poskytování služeb, mohou být uzavřeny pouze při provádění samostatné výdělečné činnosti osobami registrovanými v obchodním rejstříku, které mají právní formu jako oprávněné osoby (PFA).

Zdroj: http://eures.sk/clanok_detail.php?id=147
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/eures/podminky/rumunsko/