+ Neues Stellenangebot
Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

2. Възпитател

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "П. К. ЯВОРОВ" Училище
Dobrich, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

3. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Училище
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

4. Огняр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Училище
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

5. Общ работник

Строй Инвест 2020 ЕООД
Dobrich, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

6. Зидар

Строй Инвест 2020 ЕООД
Dobrich, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

7. Арматурист

Строй Инвест 2020 ЕООД
Dobrich, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

8. Общ работник

КОМФОРТ - 1978 ЕООД
Dobrich, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

9. Шлосер

ХАН КРУМ АД
Shumen, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

10. Сезонен работник, земеделието

ЗЕКИЕ АБТУЛА СЬОНМЕЗ Физическо лице - субект на Булстат
Shumen, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

12. Младши учител, детска градина

ОТДЕЛ ПРОСВЕТА Детска градина
Dobrich, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

13. Чистач/ Хигиенист

ОТДЕЛ ПРОСВЕТА Детска градина
Dobrich, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

14. Началник смяна

СОЛВЕЙ СОДИ АД
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

17. Преводач

СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

18. Машинен оператор

ЧЕРНО МОРЕ АД
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

19. Шлосер

ЧЕРНО МОРЕ АД
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

20. Гладач

Е-ДАР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

21. Заварчик

ТЕРМОГАЗ ЕООД
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

22. Работник, строителството

СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

23. Работник, строителството

СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

25. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Училище
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

26. Възпитател

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Училище
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

27. Възпитател

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Училище
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

29. Възпитател

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Училище
Varna, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

30. Учител на деца с умствена изостаналост

ОСНОВНО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" Училище
Varna, Bulgarien