+ Neues Stellenangebot
Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

1. Помощник-възпитател

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА N 3 "ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ" Детска градина
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

4. Общ работник

ДИЕЛ ЕООД
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

5. Касиер

ДИЕЛ ЕООД
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

7. Учител, детска градина

ОБЕДИНЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" Детска градина
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

8. Психолог

13-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

9. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

13-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

11. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

12. Старши учител, теоретично обучение

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ПЕРНИК Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

14. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

16. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

17. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

18. Помощник-възпитател

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 11 Детска градина
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

19. Учител, практическо обучение

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО "АРХ.ЙОРДАН МИЛАНОВ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

21. Възпитател

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

22. Продавач-консултант

Агролидер РВ ООД
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

23. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

24. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

25. Логопед

11-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

27. Огняр

МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕАД
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

28. Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

29. Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

30. Ръководител, компютърен кабинет

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Pernik, Bulgarien