+ Neues Stellenangebot
Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

1. Учител, детска градина

ОБЕДИНЕНО СЧЕТОВОДСТВО - ОБРАЗОВАНИЕ - АРДИНО поделение
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

2. Учител, детска градина

ЦДГ С.ПЕЛИН Детска градина
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

3. Възпитател

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

4. Учител методик

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

5. Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

6. Машинен оператор

ТЕРМАЛ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ООД
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

7. Монтьор, металообработващи машини

ТЕРМАЛ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ООД
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

8. Възпитател

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

9. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

10. Работник, кухня

УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ ЕООД
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

11. Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

12. Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

13. Готвач

УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ ЕООД
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

14. Началник, склад

УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ ЕООД
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

15. Старши възпитател

СРЕДНО ОБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

16. Готвач

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

17. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

18. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

19. Готвач

ОБЕДИНЕНО СЧЕТОВОДСТВО-ОБРАЗОВАНИЕ - ЧЕРНООЧЕНЕ поделение
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

20. Учител, детска градина

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

22. Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ХРИСТО БОТЕВ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

23. Учител спортна подготовка

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

24. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Училище
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

25. Продавач-консултант

ДЕВЕДЖИ-2005 ООД
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

27. Готвач

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" Детска градина
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

28. Технически изпълнител

НОИ-РУ"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - КЪРДЖАЛИ" поделение
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

29. Учител, ресурсен

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ - КЪРДЖАЛИ Обсл.звено в с-мата на образов.
Kardzhali, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

30. Учител спортна подготовка

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Училище
Kardzhali, Bulgarien