+ Neues Stellenangebot
Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

1. Сервитьор

МИЛЕНА КАРАМИТОВА - КАРАТ ЕТ
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

2. Чистач/ Хигиенист

П. ДУСМАН ЕООД
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

3. Общ работник

Житен клас - ВГ ЕООД
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

4. Помощник-възпитател

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ N2 "ЗДРАВЕЦ" Детска градина
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

5. Възпитател

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

6. Масажист

ГЕХАРД ЕООД
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

7. Възпитател

IV-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.СМИРНЕНСКИ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

8. Възпитател

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

9. Възпитател

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

11. Възпитател

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

12. Работник-копач, кариери

МАКСИМОВ - 2006 ЕООД
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

13. Гладач

"Ембореос" ООД
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

14. Шивач

"Ембореос" ООД
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

18. Електротехник, поддръжка на сгради

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА поделение
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

19. Учител, подготвителна група

IV-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.СМИРНЕНСКИ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

20. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ЮРИЙ ГАГАРИН" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

21. Младши учител, спортна подготовка

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АНТОН ПОПОВ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

22. Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АНТОН ПОПОВ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

23. Учител, практическо обучение

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

24. Продавач-консултант

НИКОЛАЙ МЕЧКАРОВ - КЛАСИК ЕТ
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

25. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

26. Сервитьор

ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

27. Възпитател

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" Училище
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

28. Пазач

ЛИДИЯ ООД
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

29. Общ работник, поддържане на сгради

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА 8 Детска градина
Blagoevgrad, Bulgarien

Obľúbené

Ohne Arbeitszeitbestimmung

30. Огняр

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА 8 Детска градина
Blagoevgrad, Bulgarien