Portugalsko

Podmínky vstupu a pobytu v zemiPracovní podmínky
V Portugalsku je možné zaměstnat se po dosažení věku 16 let a dokončení povinné školní docházky, v posledním případě až v 18 roce života. Většina pracovních smluv by měla být v písemné formě. Druhy zaměstnání: Smlouva na dobu neurčitou - může se v ní stanovit zkušební doba. Smlouva na dobu určitou - podepisuje se maximálně na 6 měsíců a prodloužit se může na dobu 3 let, včetně prodloužení. Smlouva na nespecifikovanou dobu trvání - trvá po dobu potřeby zastoupení nepřítomným zaměstnance nebo dokončení aktivity, projektu, práce nebo úkolů, na které se smlouva vztahuje. Tato smlouva nemůže trvat déle než 6 let s prodloužením. Smlouva na velmi krátkou dobu určitou - smlouva netrvá déle než 15 dní, celkové trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 70 pracovních dnů za jeden kalendářní rok, nevyžaduje se písemná forma, jde o sezónní práce v zemědělství a cestovním ruchu. Přerušovaná práce - vyžaduje se písemná forma pracovní smlouvy a musí stanovovat roční počet pracovních hodin nebo dní. Zaměstnanec přitom musí odpracovat na plný úvazek minimálně 6 měsíců (z čehož 4 měsíce musí být po sobě) za každý kalendářní rok. Taková smlouva nemůže být na dobu určitou nebo považována za dočasnou práci. Práce na částečný úvazek - pouze v písemné formě. Práce na dálku - poskytování zákonem podmíněné práce, obvykle ne v prostorách zaměstnavatele, za použití IT technologií. Smlouva na tento druh práce nemůže trvat déle než 3 roky.

Standardní pracovní doba trvá 40 hodin týdně. Po pěti odpracovaných hodinách mají zaměstnanci nárok na jednu až dvě hodiny volna. Práce přesčas je možná nejvýše dvě hodiny denně a maximálně 150 hodin ročně (velké podniky), v případě malých a středních podniků 175 hodin. Zaměstnanci mají nárok na minimálně 22 dní dovolené. Dny pracovního klidu: 1.1., Velký pátek, Velikonoční neděle, 25.4., 1.5., 10.6., 15.8., 8.12., 25.12.

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/eures/podminky/portugalsko/
Zdroj: http://eures.sk/clanok_detail.php?id=80