Místo práce: Estonsko, Põhja-Eesti
Typ pracovní smlouvy: na dobu neurčitou, plný úvazek

Požadované vzdělání: Vyššie vzdelanie, vrátane vysokoškolského
Nabízený plat: Neuvedeno
Počet míst: 1

pracovní oblast

Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci
   Podnikanie
        Jinde neuvedení

NÁPLŇ PRÁCE:

keeleoskus: väga hea eneseväljendamise oskus eesti ja vene keeles nii kõnes kui kirjas. Inglise keele oskus on eeliseks. Ametikohal vajalike infotehnoloogia seadmete ja kontoritöö tarkvara kasutamise oskus. Ametikoha tegevusvaldkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine (sh KAVS, KAS, MERAS, RahaPts) töötab välja riskijuhtimise poliitika (sh riskimudeli valik; riskide kindlakstegemise, olulisuse määramise, hindamise ja süstematiseerimise metoodika). Töötab välja abinõud riskide juhtimise tõhustamise suurendamiseks ning planeerib riskide maandamisviisid ning teeb ettepanekuid turvameetmete arendamiseks, uuendamiseks ja täiendamiseks. Analüüsib ettevõtte sisekontrollisüsteemi siseaudiitori nõudmistest lähtuvalt (sh makseasutuste tegevusest lähtuvalt) ja teeb ettepanekuid selle parandamiseks ning vajalike kontrollmeetmete rakendamiseks. eneseteostamise võimalusi kasvavas ja arenevas ettevõttes; lisakoolitusi; sõbralikku ja toetavat kollektiivi; motiveerivat pakettiisiksuseomadused: hea koostöövõime, tasakaalukas käitumine, oskus hinnata erinevaid olukordi objektiivselt ning pakkuda välja võimalikke lahendusi, algatusvõime ja loovus, analüüsi- ja sünteesivõime, kohusetunne, meeskonnatöö oskus, samuti iseseisva töö oskus, lojaalsus.

Pracovní doba:

  • Bez zadání pracovní doby

Požadavky
source: https://www.ec.europa.eu/eures

  
     


Zpět na vyhledávání